Magic Wand für 2 Pussys 0
Magic Wand für 2 Pussys 1
Magic Wand für 2 Pussys 2
Magic Wand für 2 Pussys 3
Magic Wand für 2 Pussys 4
Magic Wand für 2 Pussys 5
Magic Wand für 2 Pussys 6

Die beiden Girls werden auf dem Brett so fixiert das der Magic Wand beide Pussys gleichzeitig befriedigen kann.